Výrobci / značky
Novinky
Uwell Caliburn GZ2

Caliburn GZ2 je POD elektronická cigareta řady ZEGA   Caliburn GZ2 představuje POD elektronickou cigaretu z řady ZEGA. Tato cigareta nabízí kompaktní design baterie, která je vybavena vyšší kapacitou monočlánku. Tělo baterie...

více
Dvě nové příchutě liquidů Elfliq

  Elf Bar má pro své fanoušky připraveny dvě nové úžasné příchutě liquidů, které vás zavedou na nezapomenutelnou chuťovou jízdu do světa vapingu.       Obě příchutě liquidů Elf Bar jsou k dostání v...

více
Vapefly Jester II Pod

Nový model Vapefly Jester II Pod Kit, který je součástí populární série Jester od renomovaného výrobce vaperského hardwaru, se představuje s inovativními vylepšeními.      Tato nová verze kombinuje atraktivní design s lehkou...

více
Starší novinky

 • OSSEM Tobacco Series SaV  • OXVA Artio pod  • BOMBO LIQUID SAV  • Aspire Cyber X Pod Kit  •OXVA XLIM PRO  •Nové tabákové příchutě VINC SaV  •GEEKVAPE L200 CLASSIC MOD  •VOOPOO V.THRU 25W ETHERNITY EDITION  •Lost mary BM600  •Zeus Juice SaV  •Další dvě...

více

VAPERSKÝ OBĚŽNÍK 4. VYDÁNÍ

Přidáno: 16.02.2021
|
Přečtete za 4 min.

 

 

1 z 5 kuřáků po zakoupení elektronické cigarety, přestane do 6 měsíců kouřit!


 

Belgická studie zveřejněná

v mezinárodním žurnálu vý-

zkumu životního prostředí a

veřejného zdraví zjistila, že

přibližně každému pátému

kuřákovi se podaří přestat

kouřit, do 6 měsíců od

zakoupení své první e-cigarety.

 

Studie zkoumala trajektorie

kouření a vapingu. Zároveň

úspěšnost odvykání kouření u

kuřáků po zakoupení jejich první

e- cigarety ve specializovaných

kamenných obchodech v bel-

gickém regionu Flandry.

 

Z belgické studie s názvem:

„About One in Five Novice

Vapers Buying Their First

E-Cigarette in a Vape Shop Are

Smoking Abstinent after Six

Months.”

Vyplynulo, že, přibližně jeden

z pěti kuřáků, kteří si koupili

první elektronickou cigaretu ve

specializovaném kamenném ob-

chodě, přestal po šesti měsících

kouřit úplně.

 

Vybraní účastníci studie, kterých

bylo 71, byli požádáni, aby vy-

plnili dotazníky hodnotící cho-

vání kouření / vapingu ve třech

různých fázích od doby, kdy si

zakoupili první elektronickou

cigaretu.  

Zkontrolováni byli po 3 a 6

měsících. Jejich kouření bylo

biochemicky dvakrát ověřeno

pomocí měření eCO.

 

Oxid uhelnatý (CO) je produktem

spalování, je prokazatelný pouze

po dobu cca 12 hodin. Měří se v

ppm (partsper million, částice na

milion) ve speciálním přístroji,

například přístroj Smokerlyzer

firmy Bedfont.

 

Zkompilované údaje naznačují,

že po šesti měsících bylo pozo-

rováno snížení kouření o 53% a to

ze 17 cigaret denně na 8, zatímco

eCO pokleslo na 15 ppm.

 

Navíc 18% účastníků přestalo

kouřit úplně, jejich eCO kleslo

na hodnotu 2 ppm.

 

Dalších 25% mělo alespoň

poloviční spotřebu cigaret za

den, zatímco 57% účastníků ne-

dokázalo snížit spotřebu cigaret

alespoň o 50% (včetně 13% ztra-

cených při následném sledování).

 

Studie také zjistila, že ti, kteří

dokázali přestat kouřit, spotře-

bovali více e-liquidu než ti,

kteří kouření pouze snížili a

pokračovali v kouření. A co je

nejdůležitější, 1 z 5 dokázal s

kouřením přestat úplně .  

Potvrzuje to i nedávný průzkum

uvedený v odborné publikaci

Cochrane library, která

závěrem uvádí že, používání

elektronických cigaret vede

k úspěšnějším pokusům o

ukončení kouření.

 

Vědci se proto shodují, pokud

jste kuřák, kupte si svou první

e-cigaretu ve specializovaném

kamenném obchodě, kde vám

odborníci s výběrem poradí,

máte tak šanci, že to budete

právě vy, komu se podaří přestat

kouřit úplně.

 

 

https://www.mdpi.com

 

https://www.cochranelibrary.com

 

https://provapery.cz

 

 

 

 

 

Vaping by mohl zabránit až 6,6 miliónům úmrtí. 

 

Ve světle nedávných titulků,

které zpochybnili bezpečnost vapingových produktů, se Kanadská asociace pro va-

pování (CVA) odkazuje na stu-

dii, naznačující pozitivní dopad

používání elektronických cigaret

na veřejné zdraví.


V posledních letech a ještě více

v posledních měsících byl vaping

neustále prověřován, zejména ve

srovnání se smrtícím tabákovým

průmyslem.


V návaznosti na případy EVALI

(onemocnění plic) a vypuknutí

epidemie COVID-19, byla bez-

pečnost elektronických ciga-

ret zpochybněna při několika

příležitostech. Neexistují žádné

důkazy o tom, že by mohl vyping

zvyšovat riziko nákazy nebo pro-

gresi onemocnění COVID-19.


Doposud není stále dostatek

údajů o viru celkově, natož když

se podíváme na specifika vapin-

gu.


Dr. Neal Benowitz, vedoucí

akademický lékař a profesor

medicíny na Kalifornské univer-

zitě, řekl:

„Rozumím tomu, že výpa-

ry z e-cigaret sestávají z velmi

malých částic vody, propylengly-

  

kolu a glycerinových a aro-

matických chemikálií, nikoli z

kapiček slin. Vydechovaná pára

se velmi rychle odpařuje, zatím-

co částice, které jsou emitovány

při kašlání nebo kýchání, jsou

velké a přetrvávají tak ve vzdu-

chu po relativně dlouhou dobu.


Proto bych si nemyslel, že va-

ping představuje jakékoli riziko

šíření COVID-19, leda by vaper

při vydechování páry kašlal .“


CVA se proto snaží reagovat a

vyvracet mýty o vapingu. Svými

tvrzeními se odkazuje na studii

vedenou Dr. Davidem Levym z

Georgetown University Medical

Center v USA s názvem:


„Potenciální úmrtí mohou být

v USA odvrácena nahrazením

cigaret elektronickými.“


Zjistila, že 6,6 miliónům

předčasných úmrtí ve Spojených

státech by se dalo zabránit tím,

že kuřáci přejdou na vaping.


Studie zohlednila dva možné

scénáře, optimistický scénář

založený na současných vzorcích

vapingu s mírou kouření klesající

na 5% za období 10 let a

pesimistický scénář s mírou

kouření 10%

Shromážděná data naznačila, že

i za nejhoršího možného scénáře

přináší přechod z kouření na va-

ping výhody.


Ve srovnání se současným stavem přináší nahrazení klasických

cigaret elektronickými po dobu

10 let o 6,6 milionů méně úmrtí.

Podle pesimistického scénáře by

mohlo být odvráceno 1,6 milionu

předčasných úmrtí.


Výkonný ředitel CVA, Darryl

Tempest, poukázal na to, že

tyto údaje je důležité vzít v

úvahu při zvažování regulací

elektronických cigaret.

Špatná regulace by mohla mít

důsledky na skutečný život.

Pokud státy zakáží příchutě

nebo zavedou nadměrné zdanění

na základě chybných studií

nebo zkreslených údajů, utrpí

veřejné zdraví velkou škodu.


https://tobaccocontrol.bmj.com


https://www.globenewswire.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zpět na seznam článků